ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2007006 מתאריך 08/05/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9610תחנת רכבת וחניון, מלחה, רח' יצחק מודעי, ציר נחל רפאים, צומת הואלאג'ה.11/07/2012
ירושליםתוכנית9156שיחזור בניין קיים והעתקתו למקום חדש. בניית בניין 9 קו'-83 יח"ד.הטורים,כר-אברהם
נושאתכנית מתאר מקומית 2000תכנית מתאר מקומית 2000
ירושליםתוכנית5166/ בשינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים21/01/2010
ירושליםתוכנית7898/ בהוספת 3 יח"ד חדשות והרחבת יח"ד קיימת רח' שאולוזון 56 , הר נוף24/12/2009
ירושליםתוכנית2000תכנית מתאר ירושלים