ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2007019 מתאריך 09/09/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית3458/ בתיקון טעות סופר בציון הקואורדינטות בהוראות תכנית 3458 א - בית חנינה
ירושליםתוכנית7949קביעת בנוי להקמת חניון ציבורי לכלי רכב פרטיים, מדרום לרח' יגאל ידין, ג.המבתר31/08/2011
ירושליםתוכנית9288הוספת 2 קומות מעל בנין קיים לצורך תוספת 4 יח"ד- בית חנינה28/02/2008
ירושליםתוכנית9386תוספות בניה והקמת בנין חדש בן 2 קומות לשם תוספת 5 יח"ד ,אל עיסוויה12/12/2007
ירושליםתוכנית9819שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להוספת 2 קו' ליצירת 4 יח"ד. דרך יריחו, ראס אל עמוד10/07/2008
ירושליםתוכנית9723תוספת קומה לבנין מגורים , יצירת יח"ד חדשה , בית צפפה06/07/2009
ירושליםתוכנית9405הריסת מבנה קיים ובניית חדש,תוספת 10 יח"ד, חניה תת קרקעית,רח' פאת שולחן,גאולה18/08/2008
ירושליםתוכנית5934שינוי יעוד להקמת בנייני מגורים ומבני ציבור - מתחם אמקור - רוממה.30/05/2010
ירושליםתוכנית9766שינוי יעוד קביעת הוראות בניה הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין - שכ' בית חנינה
ירושליםתוכנית10073שינוי יעוד ,בנית 2 בנינים אחד למגורים והשני לבית ספר פרטי,צור באחר13/10/2009
ירושליםתוכנית10101שינוי יעוד שטח , קביעת בינוי להקמת 17 בניני בני 3 קו' 71 יח"ד.ערב א- סווחרה08/01/2008
ירושליםתוכנית10169שינוי יעוד אזור קביעת בינוי לתוספת קומות להרחבת יח"ד ותוספת 2 יח"ד ב.צפפה06/07/2009
ירושליםתוכנית7590/ איצירת מבנה מגורים בן 4 קומות ליצירת 11 יח"ד. שכ' בית צפפה
ירושליםתוכנית5513/ בשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת 6 בניני מגורים בני 3 קו'-36 יח"ד.ערב אסווחרה28/02/2008
ירושליםתוכנית5276/ אקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' הפלמ"ח 49, שכ' גונן
ירושליםתוכנית7949/ אשינוי יעודי קרקע וקביעת בינוי לתחנת משנה של חב'-החשמל. שד' לוי אשכול,גב'-המבתר
ירושליםתוכנית8858קביעת בינוי להקמת חניון ציבורי תת-קרקעי לרכב פרטי. רח' יחזקאל פינת רח' הושע
ירושליםתוכנית10409שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד ותוספות בניה שכ' נוה יעקב רח' זוין 821/06/2010
ירושליםתוכנית9712סגירת מרפסות ונישות ,הרחבת יח"ד תוספת שטחי בניה,פסגת זאב מזרח,רח' יואל פרידלר03/06/2009
ירושליםתוכנית10400הריסת בנין קיים וקביעת בינוי להקמת בנין חדש והגדלת אחוזי בניה , בית חנינה22/07/2009
ירושליםתוכנית10972שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 2703/06/2009
ירושליםתוכנית7595/ אשינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 2, שכונת תלפיות, רח' רבינו פוליטי 1825/08/2009
ירושליםתוכנית11141הרחבות דיור עבור 12 יח"ד , שינוי יעוד למגורים 3 מיוחד, הבוכרים, אברהם תלמודי
ירושליםתוכנית7614קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שינוי יעוד למגורים 1 מיוחד, למעבר ציבורי, שעפט
ירושליםתוכנית11028בניה חדשה והגדלת אחוזי בניה, שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, בית חנינא
ירושליםתוכנית11237תוספת 2 קומות למגורים מעל בנין קיים, שינוי ממסחר מיוחד למגורים מיוחד,בית חנינא
ירושליםתוכנית7730שינוי יעוד ממגורים 1 ואזור מגורים 3-4 קומות למגורים מיוחד, גילה, רח' לבונה 1
ירושליםתוכנית10919הכשרת שטח בקומת המרתף, בקומת הבניים ובחלל הגג, זכרון משה24/05/2009
ירושליםתוכנית11297שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 5 מיוחד, תוספת 3 יח"ד, בית צפפה21/01/2010
ירושליםתוכנית10298הכשרת עבירות בניה לקבלת סה"כ 11 יח"ד ו- 2 חנויות ב-2 בנינים , שועפט17/06/2009
ירושליםתוכנית9815/ אהרחבות יח"ד קיימות, תוספות בנייה, שכ' בית ישראל, רוקח 1918/08/2008
ירושליםתוכנית11196תכנון מתחם מגורים בהיקף של 44 יח"ד, חלקן קיימות, ג'בל אלמוכבר26/12/2007
ירושליםתוכנית9313שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד בית חנינה , אל אשקריה25/08/2009
ירושליםתוכנית10258הריסת בנין קיים ובניית 2 בנינים חדשים בני 7 קומות,30 יח"ד,קטמון, רח' חלפתא 204/12/2008
ירושליםתוכנית7155/ אקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם 2, בית חנינה, ממזרח לד' רמאללה08/07/2010
ירושליםתוכנית7158/ בהוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני במתחם מס' 5 שנקבע בתכנית במ/ 3457 א ,בית חנינה05/01/2012
ירושליםתוכנית11488תוספת של 3 קומות , תוספת של 6 יח"ד חדשות , שכ' גאולה , רח' ישעיהו 605/02/2009
ירושליםתוכנית11523תוספות בניה,תוספת קומות, הרחבות דיור,תוספת 4 יח"ד,שכ' גאולה ברדיצב 7,906/04/2009
ירושליםתוכנית6587/ אקביעת בינוי להקמת בנין חדש בן 6 קומות , 25 יח"ד ,גבעת שאול07/03/2010
ירושליםתוכנית11391תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות, פסגת זאב, רח' זאב שרף 1723/01/2008
ירושליםתוכנית9411/ אשינוי יעוד ממגורים 4 מיוחד למגורים מיוחד, הרחבת יח"ד+ 2 חדשות, גבעת שפירא17/06/2009
ירושליםתוכנית3948/ בהרחבת מוסד קיים ע"י תוספת קומה, כרם אברהם, רח' עובדיה 2407/10/2010
ירושליםתוכנית11581תוספות לבנין מגורים קיים ותוספת 2 יח"ד , רח' חפץ חיים 52 , זכרון משה12/01/2009
ירושליםתוכנית11121תוספות בניה בשני בניינים לשם תוספת 4 יח"ד והרחבת יח"ד , צור באהר07/01/2010
ירושליםתוכנית11362שינוי קוי בנין תוספת של 3 יח"ד חדשות , אבו טור29/06/2009
ירושליםתוכנית7158/ אקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מתחם 5 ,בית חנינה ממערב לד' רמאלללה ומצפון לכביש 2119/12/2011
ירושליםתוכנית11407תוספת 1 יח"ד מחסנים והרחבת מרפסות שכ' תלפיות , רח' שלום יהודה 1912/01/2009
ירושליםתוכנית11734תוספת קומה אחת ותוספת 2 יח"ד חדשות ,שכונת בית ישראל רח' חיים עוזר22/07/2009
ירושליםתוכנית11654השלמת קומת גג תוספת קומה לשם הרחבות יח"ד קיימות ,כרם אברהם,עובדיה 626/06/2008
ירושליםתוכנית11508תוספת קומה על הגג לשם הוספת יח"ד אחת , בית הכרם , רח' בית הכרם 10
ירושליםתוכנית7645/ אהפיכת מרפסות לשטחים עיקריים לשם הרחבות יח"ד, רמות, סולם יעקב 306/04/2009
ירושליםתוכנית11511תוספת בנייה, לשם הרחבת יח"ד קיימות, פסגת זאב מזרח, רח' משה גבירצמן 1906/07/2009
ירושליםתוכנית11308הכשרת עבירת בניה , קביעת בינוי עבור בנין חדש , 3 יח"ד , ג'בל מוכבר21/01/2010
ירושליםתוכנית8793/ אהרחבת קומת קרקע , הרחבת יח"ד,תוספת מחסן , פסגת זאב מזרח רח' ציון לאון 1717/12/2008
ירושליםתוכנית11750הקמת מוסד חינוכי במקום מגורים והקמת גינה בשטח פרטי פתוח , רח עמרם גאון ג. שאול12/12/2007
ירושליםתוכנית9088/ אקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד, רמות, קאופמן 19/50
ירושליםתוכנית11668שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד, 4 יח"ד, בית צפפא - אל קאעה
ירושליםתוכנית6806/ אשינוי ממגורים 1 למגורים מיוחד, 2 יח"ד , בית חנינה
ירושליםתוכנית11807שימור בנין שיועד להריסה ותוספת של 2 קומות על גביו, רח' הנביאים פינת מונבז
ירושליםתוכנית11478הגדלת מס' קומות , קביעת בינוי עבור משרדים ומסחר , בית חנינה04/05/2011
ירושליםתוכנית10282הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד, שכונת א-צואנה28/04/2010
ירושליםתוכנית11040תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכ' קטמון ט', רח' סן מרטין 1023/06/2008
ירושליםתוכנית10228הריסת בניין קיים ובנית בנין בן 3 קומות לשם הקמת גלריה
ירושליםתוכנית11862קביעת בנוי לבנין חדש בן 3 קומות, 6 יח"ד, גבל מוכבר - סלואן
ירושליםתוכנית11820תוספת קומה וחפירת שטח בקומת מרתף לשם יצירת 2 יח"ד, א - טור
ירושליםתוכנית11360תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד בכל קומות הבנין ב-3 הכניסות ,הר נוף, שאולזון 2,4,6,18/08/2008
ירושליםתוכנית11659שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 2 , 2 יח"ד חדשות , בית חנינא .26/01/2011
ירושליםתוכנית11495קביעת בינוי עבור מחסנים, חניה, מסחר ומגורים, 6 יח"ד, בית חנינה
ירושליםתוכנית11600תוספת שטחי מגורים בכל המפלסים לשם הרחבות, רמת אשכול, רח' רמת הגולן 1522/07/2009
ירושליםתוכנית6094/ אביטול התנאי שבסעיף 10 (ט) בתכנית 6094 ומתן פתרון גישה מוטורית לחלקה, רמות21/01/2010
ירושליםתוכנית11057תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד , קרית יובל , רח' יאנוש קורצ'ק 604/09/2008
ירושליםתוכנית10453/ אהרחבות דיור ל- 6 יח"ד בחזית הצפון מזרחית, בשכ' קרית מנחם, איסלנד 1427/11/2007
ירושליםתוכנית6438/ אהכשרת עברת בנייה של שימוש בחלל הגג, רחוב בודנהיימר 4, קריית יובל28/02/2008
ירושליםתוכנית4834/ אשינוי יעוד שטחי מחסנים בקומת מרתף למגורים, עמק רפאים, רוזאנס 410/03/2008
ירושליםתוכנית2561/ בקביעת בינוי לתוספות בניה בבנין קיים לשם הרחבות יח"ד, עיר גנים ב', הרקפת 318/11/2008
ירושליםתוכנית11724הגדלת אחוזי בניה הקמת בנין חדש בן 12 יח"ד,שטחי שרות וחניה תת קרקעית,רח' שטראוס17/12/2008
ירושליםתוכנית11972שינוי מאזור מגורים 5 למגורים ג' תוספת 2 יח"ד מרכז העיר , רביע עקיבא 18
ירושליםתוכנית11496שינוי מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד,בנין חדש בן 6 קומות 20 יח"ד בית חנינא26/09/2011
ירושליםתוכנית11861הקמת בנין חדש למגורים בן 4 קומות מעל קומה חניה ומחסנים - א- טור04/11/2009
ירושליםתוכנית12071בניית מוסד ציבורי לדת מעל מבנה קיים למסחר , בין רח' עזרת תורה ואבן האזל23/06/2008
ירושליםתוכנית11707תוספת 2 קומות מעל 3 קומות קיימות , תוספת 2 יח"ד רח' לינקולן 722/07/2009
ירושליםתוכנית10384/ אהרחבות יח"ד ברמות, רח' אהרון אשכולי12/05/2009
ירושליםתוכנית12245הרחבת דיור בקומת מרתף לצורך הרחבת בית פרטי - פסגת זאב04/12/2008
ירושליםתוכנית4928/ גתוספות בניה לבנין מגורים קיים, שכונת הר נוף, רח' הקבלן 39, 4122/10/2009
ירושליםתוכנית12077תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות , רח' אוסישקין , רחביה
ירושליםתוכנית9324קביעת בינוי לתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכונת גונן, רח' ברוריה 926/01/2011
ירושליםתוכנית12292הקמת מבנן חדש ובו 3 יח"ד , רמת מוצא, רח' אריה מקלף03/06/2009
ירושליםתוכנית12325תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימת , תוספת שטחי בניה ,קרית שמואל רח' הארי 1806/07/2009
ירושליםתוכנית9969יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות לבנין מגורים ו- 4 יח"ד גבל מוכבר17/06/2009
ירושליםתוכנית12169הקמת בניין חדש מגורים במקום בניין קיים ותוספת שטח למסחר, 4 יח"ד, בית צפפה04/11/2009
ירושליםתוכנית12505תוספת 2 קומות , 2 יח"ד והרחבת יח"ד בבנין - רח' מולכו 9 ,שכ' רחביה.31/07/2008