ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2007017 מתאריך 25/12/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית2855/ בכביש מס' 4 , שד' מנחם בגין מרכז , הוספת נתיב שלישי וחיבור לרח' גולומב צפון31/08/2011
ירושליםתוכנית8861קביעת בינוי למבנה בן 4 קומות , תוספת 4 יח"ד שכ' מורשה רח' החומה השלישית
ירושליםתוכנית5919שינוי יעוד שטח למשולב מלונאות מוסד ושפ"צ - "מלון תמיר", שכ' קרית צאנז .21/06/2010
בית שמשתוכניתבש/ 835/ ייצירת דרך גישה לכלי רכב למען מבני ציבור, רמת בית שמש, נחל ערוגות06/04/2009
ירושליםתוכנית5166/ בשינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים21/01/2010
ירושליםתוכנית11911תוספות בניה לשם תוספת יח"ד, רח' שמשון 13, ירושלים
ירושליםתוכנית10015יצירת מסגרת תכנונית להקמת 5 בנינים חדשים למגורים, הכשרת עברות בניה, א טור
ירושליםתוכנית5581/ אבית עופר - שלב ב', שכונת גבעת שאול ג' רחום נחום חפצדי 3, הארכת תוקף
ירושליםתוכנית11195התחדשות עירונית במתחם "המקשר" , שכונת קרית משה26/09/2011
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול