ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים

מס' 2007045 מתאריך 20/11/2007

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 153/ 1ניתוק אספקת מים וחשמל
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 155/ 1התנגדות למעלית למגורים
מטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 178/ 1התנגדות שני נציגים מייעצים לבניית מחסן ומבנה מנהלה
מטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 182/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 181/ 1התנגדות לתוספת למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 185/ 1בקשה לתכנית שינויים למגורים
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 186/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים ומסחר
מטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 209/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 07/ 233/ 1בקשה למתן החלטה בבקשה להיתר