ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2008001 מתאריך 06/01/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9806תוספת בניין חדש בצמוד לבניין קיים ליצירת 3 יח"ד. שכ' אל - שייח
ירושליםתוכנית11223שינוי ממגורים 5 מיוחד ודרך למגורים מיוחד, 4 יח"ד, צור באחר
ירושליםתוכנית10309תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות , גילה , רח' ברוכי 19,2120/03/2008
ירושליםתוכנית5091/ אתוספות בניה לבנין קיים לשם הרחבות ותוספת 3 יח"ד , גבעת קומונה ,בינת יששכר 304/09/2008
ירושליםתוכנית9469קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד, שכ' רחביה, רח' מטודלה 7
ירושליםתוכנית12061תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד קיימות, רוממה, רח' מנחת יצחק 1701/12/2011
ירושליםתוכנית12113שינוי יעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ב 1, אבו טור
ירושליםתוכנית10406הוספת שטח עיקרי והרחבת יח"ד בבנינים 41,43,45,47,49, רח' אליהו מרידור,פסגת זאב24/05/2009
ירושליםתוכנית12126תוספות בניה בקומה ד' להרחבת יח"ד קיימת ושימוש בחלל גג רעפים, אבוהב 10, בית וגן
ירושליםתוכנית10267הרחבות דיור לחלק המערבי של הבנין ותוספת קומה ברח' המ"ג 39 , רוממה07/03/2010
ירושליםתוכנית11947הרחבות דיור בבנין מגורים ברוממה, רחוב פתח תקוה 33
ירושליםתוכנית12226הרחבת דירות קיימות ותוספת 6 יח"ד, אבינועם ילין 8, שכונת גאולה10/07/2008
ירושליםתוכנית12142שינוי יעוד קומת קרקע במבנה המיועד למגורים למסחר, אבו טור, דרך חברון 51
ירושליםתוכנית12267תוספת שטחים וקומה עליונה חלקית לשם הרחבת יח"ד קיימות, רח' בית וגן 80,בית וגן29/08/2010
מטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 928תכנית לחלוקה בהסכמה ושינוי יעוד למגורים, מוצא עילית
ירושליםתוכנית12316הוספת חדרי לימוד ותפילה , הוספת קומה, ישיבת "פני שמואל" הפיסגה ויסברג,בית וגן08/07/2010
ירושליםתוכנית12191יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין חדש למסחר ומשרדים מעל 2 קומות חניה, בית צפפא
ירושליםתוכנית12092הרחבות דיור ותוספת קומה ודירות בבנין מגורים ברוממה
ירושליםתוכנית12512הקמת בית מגורים חדש למשפחת אדריס בשכונת ואדי חלוי , 8 יח"ד17/06/2009
ירושליםתוכנית12514תוספת קומה לבנין מגורים קיים לצורך הרחבת יח"ד קיימות , רמות ,רח' סולם יעקב 803/06/2009
ירושליםתוכנית12371תוספת קומה לשם תוספת יחידת דיור חדשה , שכ' זכרון משה, רח' נבון 2725/11/2010
ירושליםתוכנית12128יצירת מסגרת תכנונית לשינוי יעוד ע"מ להכשיר עברת בנייה, כרם אל שיך
ירושליםתוכנית12298יצירת מסגרת תכנונית לתוספת קומות והקמת בנין חדש בן 3 קומות, סילואן
ירושליםתוכנית12391הגדלת זכויות בניה בבנין מגורים והצרת דרך מתוכננת, צור באחר
ירושליםתוכנית125772 בנייני מגורים בשכונת צור בהאר, 6 יח"ד
ירושליםתוכנית12698הרחבת יח"ד ברח' גולומב מס' 41, שכונת מנחת
ירושליםתוכנית8282/ אבניין מגורים חדש בשכונת בית צפאפא
ירושליםתוכנית11712הרחבת יח"ד קיימות ,תוספת 2 קומות ו- 2 יח"ד חדשות , רח' סלנט ,מאה שערים06/04/2009