ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2008013 מתאריך 07/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9488שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להרחבות ביח"ד קיימות. רח' הפסגה 61, שכ' בית וגן12/01/2009
ירושליםתוכנית11543שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים 2,תוספת 3 יח"ד שכ' שעפט מזרח מדרך רמאללה17/06/2009
ירושליםתוכנית11581תוספות לבנין מגורים קיים ותוספת 2 יח"ד , רח' חפץ חיים 52 , זכרון משה12/01/2009
ירושליםתוכנית11219שינוי יעוד קומת קרקע במבנה קיים ממחסנים למגורים, בית וגן, הרב עוזיאל 34
ירושליםתוכנית11736קביעת בינוי לתוספות בניה בבנין , תוספת 3 יח"ד ומחסנים , גבל מוכבר12/01/2009
ירושליםתוכנית10384/ אהרחבות יח"ד ברמות, רח' אהרון אשכולי12/05/2009
ירושליםתוכנית12402הרחבות דיור לדירות קיימות ,תוספת 2 קומות 2 יח"ד חדשות , שכ' גאולה08/11/2010
ירושליםתוכנית12443הריסת בניין ישן ובניית בניין חדש במקומו, שבזי8 , שכונת נחלת אחים
ירושליםתוכנית12622תוספות לבנין מגורים קיים, רח' אבן האזל 9, שכונת עזרת תורה28/04/2010
ירושליםתוכנית8401/ אשימור מבנה קיים והוספת קומת משרדים, הקמת 2 מבנים למגורים, תלמודי 19, הבוכרים
ירושליםתוכנית12167תוספת בנייה ברח' רבנו גרשום 12, שכונת הבוכרים
מטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ טהגדלת מספר יחידות הדיור, מושב בית זית
ירושליםתוכנית12656תוספת 3 בנינים חדשים בני 3 קומות ותוספת קומה בבנין קיים , שכ' בית צפפא
ירושליםתוכנית1938/ גתוספת יח"ד לדיור מוגן ומחלקה סיעודית לבית ברט בירושלים, דרך חברון 56, גאולים
ירושליםתוכנית12132תוספת קומות ואגפים , תוספת 1 יח"ד,הרחבת יח"ד קיימות רח' קליין 3 המושבה הגרמנית26/09/2011
ירושליםתוכנית6350/ אתוספת קומה ואגפים לשם הרחבת ישיבה ברח' הרב פרנק /שערי תורה ,שכ' בית וגן08/11/2010
ירושליםתוכנית11141/ אהרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12 שכ' הבוכרים08/11/2010
ירושליםתוכנית12885הרחבת יח"ד קיימות, רח' פנים מאירות 1, שכונת מטסדורף22/10/2009
ירושליםתוכנית12901הרחבת דיור - רח' נרקיס 34 נחלת אחים
ירושליםתוכנית12949הרחבות דיור רח' קצנלבוגן 68 שכ' הר נוף , ירושלים24/12/2009
ירושליםתוכנית12818הרחבת יחידות ברח' בית חוגלה מס' 5 - שכ' תלפיות07/03/2010
ירושליםתוכנית9156/ אהקמת מבנה מגורים חדש בן 8 קומות במתחם מכון גולד, רח' מלכי ישראל , מקור ברוך
ירושליםתוכנית3250/ גתוספת יח"ד בת קומה אחת למבנה ב 3 קומות , רח' כספי .07/03/2010
ירושליםתוכנית12482שינוי יעוד ממסחר למסחר ותיירות,תוספת 3 קומות לבנין קיים,רח' דורות ראשונים 1305/08/2010
ירושליםתוכנית12083רח' צבי ליבוביץ 1 - שכ' דניה
ירושליםתוכנית12335תוספת לבנין מגורים קיים - רח' בית וגן 37 - שכ' בית וגן13/10/2009
ירושליםתוכנית4886/ גרח' קצנלבוגן - שכ' הר נוף
ירושליםתוכנית11055רח' אבינועם 3 שכ' מאה שערים
ירושליםתוכנית12400רח' הסיגלית 1-23 שכ' גילה
ירושליםתוכנית12732הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 יח"ד , רח' שבטי ישראל 50 , מוסררה
ירושליםתוכנית11959שינוי יעוד ממגורים למוסד חינוכי רח' חיים עוזר 43
ירושליםתוכנית8767/ אהרחבות דיור ותוספת יח"ד רח' יהודה המכבי 14 - שכ' מקור ברוך
ירושליםתוכנית12948הרחבת דיור ברח' בעל השאילתות 9 , שכ' גבעת שאול
ירושליםתוכנית10390/ אהרחבות דיור ברח' חיים תורן 7-9 שכ' פסגת זאב