ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2008014 מתאריך 21/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7877/ אשינוי שטח לאזור מגורים 2 מיוחד הרחבת 2 יח"ד קיימות , רח' מנחם משיב 10 רוממה17/12/2008
ירושליםתוכנית5884/ אהריסת בנין קיים ובניית בנין חדש , רח' בעל השאילתות 6 ,שכ' קרית משה19/12/2011
ירושליםתוכנית11330קביעת הוראות לבנית בנין חדש, 5 יח"ד, שכונת ראס אל עמוד17/12/2008
ירושליםתוכנית11648הקמת שני בנייני מגורים חדשים ,12 יח"ד במדרונות הצפוניים שכ' ג'בל מוכבר26/01/2011
ירושליםתוכנית11920הכשרת בנין קיים ותוספת קומה ו- 3 יח"ד שכונת אום ליסון10/04/2011
ירושליםתוכנית12066תוספת קומה חלל גג רעפים ותוספת 2 יח"ד רח' אדמון 22 , מאה שערים
ירושליםתוכנית12108תוספת קומות ו 6 יח"ד חדשות בבניינים קיימים ברח' אל סהל , א- טור05/01/2012
ירושליםתוכנית12292הקמת מבנן חדש ובו 3 יח"ד , רמת מוצא, רח' אריה מקלף03/06/2009
ירושליםתוכנית12153הגדלת זכויות בניה 7 יח"ד ומספר קומות לצורך מגורים, שכונת אבו טור21/06/2010
ירושליםתוכנית12078יצירת מסגרת תכנונית להכשרת 3 בנינים למגורים במגרש, 12 יח"ד, עיסוויה
ירושליםתוכנית12329הקמת בניין חדש בן 3 קומות לשם יצירת 9 יח"ד, ראס על עמוד01/12/2011
ירושליםתוכנית12484קביעת בינוי למבנה בן 5 קומות , 7 יח"ד בשכונת ואדי גוז21/06/2010
ירושליםתוכנית12049שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור, למחקר וחינוך, מרכז טאוב,קריית שמואל האר"י 1512/01/2009
ירושליםתוכנית12667מתחם מגורים חדש, רוממה, רחוב אהליהב26/03/2009
ירושליםתוכנית11193הכשרת עברת בניה של 2 בניינים ללא היתר, שינוי יעוד, ג'בל מוכבר
ירושליםתוכנית9951/ אהפיכת בנין מגורים לבית תמחוי, רח' גול בן ציון 9 , שכונת הבוכרים08/11/2010
ירושליםתוכנית12662הקמת בנין מגורים חדש 4 קומות, 7 יח"ד , רח' יאנוש קורצאק , שכ' היובל08/07/2010
ירושליםתוכנית12671תוספת בינוי לבניין משרדים ומסחר קיים, דרך חברון 98, צומת הבנקים, שכונת בקעה08/11/2010
ירושליםתוכנית12048תוספות בניה לבניין קיים ברחוב נעמי 8, שכונת גבעת חנניה (אבו טור)07/10/2010
ירושליםתוכנית4133/ אבניית מדרגות מהדירה בקומה העליונה אל הגג , רח' שופן 8 .
ירושליםתוכנית12731הרחבת יח"ד קיימת בקומת קרקע, שכ' גבעת שפירא רח' בר כוכבא 5128/04/2010
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 541מבשרת ציון רח' ארבל 23
ירושליםתוכנית12894תוספת קומה ושימוש בגג רעפים לשם יצירת יח"ד חדשה והרחבת יח"ד קיימת , מקור ברוך
ירושליםתוכנית12831רחוב ראם 3 פינת שמואל הנביא 25 שכונת בית ישראל איחוד וחלוקה תוספת קומות ויח"ד
ירושליםתוכנית13037תוספת שתי קומות וגג רעפים מעל מבנה בן שתי קומות רח' מאה שערים 34 ,מאה שערים08/07/2010
תוכנית6328/ גבית קביליו אבו טור רח' ישי 14 - שכ' אבו טור
ירושליםתוכנית13039תוספת קומות ויחידות דיור ברחוב בית הכרם 25 - שכ' בית הכרם
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 566רח' אחלמה 4 - מבשרת ציון
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 569רח' ברקת 63 רכס חלילים