ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2008026 מתאריך 18/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9114בנין בן 6 קומות מעל קומות חניה ומחסנים - רח' מעגלי הרים לוין 131 - סנהדריה16/05/2012
ירושליםתוכנית5166/ בשינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים21/01/2010
ירושליםתוכנית8920/ אתוספת שתי יח"ד והרחבות דיור ברחוב אדוניהו הכהן, שכונת הבוכרים30/05/2010