ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009012 מתאריך 07/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8769/ אהרחבות דיור באגפי הבנין רח' עמוס 3 כרם אברהם08/11/2010
ירושליםתוכנית12135תוספות בניה בבנין מגורים בשכונת בית חנינה לצורך הרחבת דיור
מטה יהודהתוכניתמי/ 1011הסדרת בריכת מים קיימת והקמת בריכה נוספת , צפונית למושב תעוז26/11/2009
ירושליםתוכנית9568/ אשינוי יעוד משטח נוף פתוח למגורים ב1 - 51 יח"ד , שכונת ראס אל עמוד
ירושליםתוכנית6196/ בשינוי ממגורים 5 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מכללת "נשמת", בין פת לבית צפפה08/07/2010
ירושליםתוכנית12922הרחבת יח"ד קיימות רח' גדעון האזונר , בית וגן06/07/2009