ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2009010 מתאריך 31/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11259שינוי מאזור מסחרי למגורים מסחר ותעסוקה תוספת 65 יח"ד ,מחנה יהודה22/11/2011
ירושליםתוכנית12039הגדלת שטחי בניה ומספר קומות , שינוי ממגורים 6 למגורים ב', גאבל מוכבר
ירושליםתוכנית9825הפיכת שטח שרות לשטח עיקרי , תוספת 4 יח"ד בבנין קיים , רח' תקוע 5 זכרון יוסף22/07/2009
ירושליםתוכנית12548הרחבות דיור ותוספת 2 יח"ד ברחוב הושע 16 פינת יחזקאל, שכונת כרם אברהם26/09/2011
ירושליםתוכנית12391הגדלת זכויות בניה בבנין מגורים והצרת דרך מתוכננת, צור באחר
ירושליםתוכנית12518הקמת מבנה מגורים והקצאת שטח פתוח ציבורי, גבעת שאול לאורך רח' עקיבא אזולאי30/05/2010
ירושליםתוכנית12541תוספת 2 קומות ו-8 יח"ד ע"ג בנין מסחרי קיים רח חכם שמעון 7 , תל ארזה
ירושליםתוכנית12397הרחבת כל יחידות הדיור הקיימות בבנין , רח' מאיר בלבן 13 , שכ' נוה יעקב
ירושליםתוכנית11952הכשרת מבנה קיים , תוספת קומה ו- 2 יח"ד , ראס אל עמוד21/07/2011
ירושליםתוכנית12065תוספת יח"ד והגבהת חלל גג רעפים לשם הרחבת יח"ד קיימת , רח סלמן 9 ,זכרון יוסף16/12/2010
ירושליםתוכנית12670רח' חגי 16 גאולה - ירושלים
ירושליםתוכנית12927הוספת 2 יח"ד ברח' שדה חמד פנית רלב"ח , שכונת זכרון משה04/09/2012
ירושליםתוכנית11773שימור ותוספת קומות לשם יצירת מבנה בן 10 יח"ד, רח' עזרא 24 שכ' הבוכרים19/12/2011
ירושליםתוכנית10152בנין מגורים ומסחר בסלוואן
ירושליםתוכנית9023/ אהרחבות דיור לשני בניינים קיימים ברחוב נוה שאנן 2,4, שכ' נוה שאנן08/11/2010
ירושליםתוכנית13201רח' אהרוני 10 רסקו (גבעת הורדים)
ירושליםתוכנית12481שינוי יעוד ממוסד למגורים ובניית בנין חדש למגורים רח' ניסים בכר 31,זכרון יוסף16/09/2010
ירושליםתוכנית13007הרחבות דיור - ברח' בית וגן 5522/04/2012
ירושליםתוכנית13149תוספת יחידת דיור חדשה לבנין ברח' מגדים 4 , שכ' יפה נוף04/05/2011
ירושליםתוכנית12814/ אכרמל מזרחי מתחם מגורים רוממה
ירושליםתוכנית11928סגירת חלל להרחבת שטח למועדון לטיפול בנוער מנותק,הרחבת יח"ד רח' יואל משה סלומון31/08/2011
ירושליםתוכנית13236הקמת בנין חדש למגורים , רח' פראג 4 , שכונת גאולה07/03/2012
ירושליםתוכנית13296תוספת 2 קומות ו- 2 יח"ד ברח' הטייסים 48 , גונן
ירושליםתוכנית8842/ אתוספת 5 קומות בבנין קיים בשועפט
ירושליםתוכנית13341תוספות לשם הרחבות - רח' גרוסברג 3 - שכ' תל ארזה.29/08/2010
ירושליםתוכנית13392הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים08/11/2010
ירושליםתוכנית13423הקמת בנין חדש ברח' עקיבא אזולאי , גבעת שאול14/11/2012
ירושליםתוכנית13300הרחבת יח"ד ותוספת קומה ברח' אביעד 18 , גבעת מרדכי07/03/2012
ירושליםתוכנית13311תוספת בניה רח' בר אילן 41 - תל-ארזה
תוכנית13074רח' חפץ חיים שכ' זכרון משה