ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2009014 מתאריך 26/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8320שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין חדש בן 2 קומות עבור 2 יח"ד חדשות שועפט08/07/2010
ירושליםתוכנית10972שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 2703/06/2009
ירושליםתוכנית12077תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד בבנין קיים בן 4 קומות , רח' אוסישקין , רחביה
ירושליםתוכנית4761/ אהגדלת זכויות בניה ואיחוד וחלוקה , שכ' בית הכרם, רח' שמואל בייט07/03/2010
תוכנית7720/ אבניין מגורים בגבל מוכבר, 9 יח"ד
ירושליםתוכנית9450/ אמתחם בניה בג'בל מוכבר ממזרח לתלפיות28/06/2012
ירושליםתוכנית12656תוספת 3 בנינים חדשים בני 3 קומות ותוספת קומה בבנין קיים , שכ' בית צפפא
ירושליםתוכנית2021/ בהרחבת יח"ד ברח' אביעד 2,4,6,8,10 ,שינוי יעוד ממגורים 5 ל- ב' ,שכונת גבעת מרדכי24/12/2009
ירושליםתוכנית10664מבנה מגורים בשכ' שועפט - הוספת 3 יח"ד
ירושליםתוכנית9896הרחבת 6 חנויות קיימות בבנין מגורים ומסחר,רח' עמק רפאים 42 ,מושבה גרמנית19/12/2011
ירושליםתוכנית12837הגדלת דירה בקומת המרתף, רח' ארלוזורוב 16 - שכ' רחביה07/01/2010
ירושליםתוכנית12966תוספת 12 יח"ד 2 קומות ועליית גג , מוסדות סדיגורא, שכ' בית ישראל
ירושליםתוכנית6380/ אצפניה 51 - שכ' כרם אברהם
ירושליםתוכנית11282/ אתוספת קומות ויח"ד בבניינים קיימים , שכ' א- טור05/01/2012
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 537תוספת יח"ד וזכויות בניה בבנין מגורים קיים , רח' התמר , אבו גוש26/09/2011
ירושליםתוכנית8737/ בתוספת קומה חלקית לבנין שערי העיר - רח' יפו ירושלים08/07/2010
ירושליםתוכנית10599/ אהרחבות דיור ברח' שמואל הנביא 86 - שכ' שמואל הנביא26/01/2012
ירושליםתוכנית13275הרחבות דיור ברח' הקבלן 18 , הר נוף
ירושליםתוכנית13183הקמת שני מבני מגורים , 3 יח"ד חדשות , ג'בל אלמוקבר04/05/2011
ירושליםתוכנית13215תוספת 2 קומות במבנה קיים והקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות ,גבל אלמוקבר17/03/2011
ירושליםתוכנית13216הקמת מבנה מגורים חדש בן 4 קומות ו- 8 יח"ד , צור באחר26/09/2011
ירושליםתוכנית13240הקמת בנין מגורים חדש בן 6 קומות בית חנינה22/04/2012
ירושליםתוכנית12942שינוי יעוד משטח שרות בעליית גג ושימושו למגורים, רח' הצפירה 22/א המושבה הגרמנית08/11/2010
ירושליםתוכנית13338תוספת קומה ו 2 יח"ד לבנין קיים , רח' הטייסים 39 , גבעת הורדים26/06/2011
ירושליםתוכנית13296תוספת 2 קומות ו- 2 יח"ד ברח' הטייסים 48 , גונן
ירושליםתוכנית13375תוספת קומה לבנין קיים ברח' כספי 3 צפון תלפיות21/07/2011
ירושליםתוכנית13365הרחבת יח"ד קיימת ותוספת קומה ברח' יפתח 8 , בקעה
ירושליםתוכנית13185/ אתוספת קומה בבנין קיים לשם תוספת 2 יח"ד רח' הטורים 18 , מקור ברוך21/10/2010
ירושליםתוכנית7664/ בהרחבות דיור , תוספת יח"ד ותוספת קומות ברח' אליעזרוב 9-11 , סנהדריה05/01/2012
ירושליםתוכנית13441הרחבות ותוספת יח"ד ברח' צפניה 56 , כרם אברהם23/02/2011
ירושליםתוכנית12782רח' יוסף קארו 12, 14 - שמואל הנביא
ירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011
נושאאישור פרוטוקול - ועדת משנאישור פרוטוקול