ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2009018 מתאריך 18/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9970תוספות בניה למבנה קיים, שינוי יעוד משצ"פ למגורים מיוחד, ג'בל מוכבר
ירושליםתוכנית12656תוספת 3 בנינים חדשים בני 3 קומות ותוספת קומה בבנין קיים , שכ' בית צפפא
ירושליםתוכנית12671תוספת בינוי לבניין משרדים ומסחר קיים, דרך חברון 98, צומת הבנקים, שכונת בקעה08/11/2010
ירושליםתוכנית12598הרחבת יחידת דיור ברח' עזרת תורה מס' 37 , שכ' תל ארזה07/03/2010
ירושליםתוכנית12874הרחבות דיור בבנין מס' 62 ברח' אגסי, שכונת הר נוף23/10/2012
ירושליםתוכנית9761/ אתוספת קומה בבנין מגורים - שעפט _ חסן בן תאבת אנסארי26/07/2012
ירושליםתוכנית2954/ חמוסד לגיל הזהב - " מצודת אלנבי " - מתחם מחנה אלנבי , רח' ינובסקי .21/01/2010
ירושליםתוכנית3219/ א,תוספת יח"ד והרחבות דיור רח' הלל 5 מרכז העיר.07/03/2010
ירושליםתוכנית12075הכשרת בניה לבניין קיים שכ' צור באהר
ירושליםתוכנית12549הרחבות יח"ד רח' פרנק 40 שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית12375תוספת בניה לשם הרחבות דיור לדירות קיימות , רח' בובליק , 11,13 רמות א28/04/2010
ירושליםתוכנית6541/ אהרחבות דיור בבנין ברח' איסלנד 26 , קרית מנחם
ירושליםתוכנית12244/ אבנין מגורים - בית חנינה
ירושליםתוכנית12948הרחבת דיור ברח' בעל השאילתות 9 , שכ' גבעת שאול
ירושליםתוכנית5861/ בהכשרת בנין קיים למגורים בבית חנינה
ירושליםתוכנית9204/ אהרחבת יח"ד קיימת ותוספת מעלית בבנין משותף ברח' עוזיאל 137, בית וגן
ירושליםתוכנית11582/ אתוספת בניה לבית מגורים צור בחר
ירושליםתוכנית13286תוספת קומות והרחבות דיור ברח' משה זקס 5 , שכ' בית ישראל
ירושליםתוכנית11549תוספת 6 יח"ד לשני בניינים בשכונת ג'בל מוכבר26/07/2012
ירושליםתוכנית13134תוספת קומה ומחסנים לשם הרחבות יח"ד בבנין ברח' טשרניחובסקי 59 , רסקו
ירושליםתוכנית13391בית מגורים ברח' האר"י 3 שכ' רחביה19/12/2011
ירושליםתוכנית13244רח' יהושע בן-נון 30
ירושליםתוכנית12259הקמת 2 בנייני מגורים ומבנה למסחר ומשרדים במקום תחנת דלק , ראס אל עמוד09/02/2012
ירושליםתוכנית13040הסדרת הדרכים דוגה וצומת רחוב פולוצקי , שכונת גילה
ירושליםתוכנית9968/ גהקמת בנין חדש למגורים והפרשת שטח ציבורי רב תכליתי , רח' בן עוזיאל ,גבעת שאול26/01/2012
ירושליםתוכנית13470תוספת קומה 2 יח"ד חדשות ומעלית בבנין קיים ברח' עזה 48 , שכ' רחביה26/07/2012
ירושליםתוכנית13497שם תוכנית: הרחבת יח"ד וחנות ותוספת מחסנים ברח' חיים ויטאל 26, גבעת שאול07/03/2012
ירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011
ירושליםתוכנית13187הרחבת שכונת מגורים בג'בל מוקבר
ירושליםתוכנית13536הרחבת יח"ד קיימות ברח' בורלא 13 , שכונת ניות17/03/2011
ירושליםתוכנית9188/ בתוספת בניה - שכ' אבו טור