ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2009023 מתאריך 06/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית4761/ אהגדלת זכויות בניה ואיחוד וחלוקה , שכ' בית הכרם, רח' שמואל בייט07/03/2010
ירושליםתוכנית12484קביעת בינוי למבנה בן 5 קומות , 7 יח"ד בשכונת ואדי גוז21/06/2010
ירושליםתוכנית12678הקמת בנין בן 4 קומות , 8 יח"ד שכונת א- טור30/05/2010
ירושליםתוכנית8535/ אהרחבת דיור ותוספת יח"ד רח' אבן האזר 14 , שכון חב"ד
ירושליםתוכנית11261תוספת בניה לבנין מוצע - שכ' שועפט
ירושליםתוכנית10976הכשרת עבירת בניה - רח' דהומיי - שכ' קרית מנחם
ירושליםתוכנית12134הקמת בנין מגורים חדש בגבר אלמקבר
ירושליםתוכנית12835רח' אוסישקין 21 - שכ' רחביה
ירושליםתוכנית5384/ אהרחבות דיור בבנין ברח' פנינה 6 , שכ' חב"ד , סנהדריה04/01/2011
ירושליםתוכנית12732הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 יח"ד , רח' שבטי ישראל 50 , מוסררה
ירושליםתוכנית13075תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישן
ירושליםתוכנית13159תוספת בניה רח' מנחם משיב 3 - סורוצקין
ירושליםתוכנית12924בנין מגורים באשייח
ירושליםתוכנית9027/ אתוספת חנות והרחבת חנויות ע"י סגירת קומת עמודים , רח' אגריפס 70 ,שכ' מחנה יהודה26/07/2012
ירושליםתוכנית9826/ אהרחבות דיור ותוספת 2 קומות רח' סורוצקין 13- שכ' מטסדורף
ירושליםתוכנית13277וואדי אלז'וז
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 584הואדי 9 מרכז הכפר - אבו גוש
ירושליםתוכנית12239תוספת שימושים ציבוריים בבנין מגורים , רח' שפת אמת 2 ,זכרון משה .22/04/2012
ירושליםתוכנית12808הרחבת יח"ד קיימות רח' שחראי 2 בית וגן
ירושליםתוכנית11850/ אבנין למגורים בבית חנינה04/09/2012
ירושליםתוכנית10353/ אהשלמת קומה שלישית לבנין קיים וחזית מסחרית - וואד אלגוז11/07/2012
ירושליםתוכנית13362רח' אלזה 2 - שכ' נוה שאנן
ירושליםתוכנית13162תוספות בניה רח' עוזיאל 72 שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית13609הרחבות דיור בכל קומות הבנין ליח"ד קיימות רח' הרב סורוצקין , שכ' קומונה
ירושליםתוכנית11243/ אהרחבות תוספת 2 קומות ו-2 יח"ד רח' ישעיהו 20 - שכ' זכרון משה
ירושליםתוכנית4202/ גתוספת 2 קומות מעל מבנה למסחר ומגורים מאושר - שוקניון - רח' אגריפס, מחנה יהודה26/01/2011
נושאאישור פרוטוקול - ועדת משנאישור פרוטוקול