ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2010004 מתאריך 07/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9970תוספות בניה למבנה קיים, שינוי יעוד משצ"פ למגורים מיוחד, ג'בל מוכבר
ירושליםתוכנית9254קביעת בינוי עבור מגורים ומחסנים, גילה, רח' ברוכי 16
ירושליםתוכנית12281הקמת בניין מגורים חדש, 18 יח"ד, בית חנינא
ירושליםתוכנית6637/ אקביעת בינוי להקמת בניין חדש ברח' בר אילן 5, שכונת הבוכרים
ירושליםתוכנית12694יצירת מסגרת תכנונית להכשרת בנין מגורים בן 3 קומות , גבל מוכבר03/11/2011
ירושליםתוכנית12614הריסת בניין קיים והקמת 2 בניינים של 8 קומות , שכונת בית חנינה07/03/2012
ירושליםתוכנית11141/ אהרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12 שכ' הבוכרים08/11/2010
ירושליםתוכנית11172/ אתוספת קומה והרחבת יחידות דיור ב- 4 מבנים ברח' מבוא הקידה , שכ' גילה
ירושליםתוכנית11904/ אהקמת מוסד ציבורי , פנימיה לתלמידי ישיבה , רח' אלפנדרי 23, 25 , שכ' זכרון משה
ירושליםתוכנית11290תוספת בניה לבית מגורים צור בהאר01/11/2012
ירושליםתוכנית12168תוספת יח"ד במגרש מגורים - בית חנינה
ירושליםתוכנית11985רח' נבון 32 - מקור ברוך
ירושליםתוכנית9776/ אמבנה מגורים חדש בן 6 קומות 5 יח"ד חדשות רח' שמואל הנביא21/06/2010
ירושליםתוכנית5861/ בהכשרת בנין קיים למגורים בבית חנינה
ירושליםתוכנית13075תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישן
ירושליםתוכנית12272רח' מלאכי 7 - שכ' כרם אברהם.
ירושליםתוכנית11441הרחבות יח"ד ברח' סולם יעקב 5 - רמות
ירושליםתוכנית7045/ בהרחבות דיור כלליות ברח' גורדון 6 , קרית יובל29/08/2010
ירושליםתוכנית13240הקמת בנין מגורים חדש בן 6 קומות בית חנינה22/04/2012
ירושליםתוכנית12914רח' עלמא 4 - מרכז העיר
ירושליםתוכנית12880הרחבת דיור ותוספת קומה ברח' יצחק בן נחום 2 - מורדות בית וגן26/07/2012
ירושליםתוכנית13204הרחבת דיור ליח"ד קיימות ותוספת קומת מחסנים , רח' שח"ל 37 , גבעת מרדכי23/02/2011
ירושליםתוכנית12259הקמת 2 בנייני מגורים ומבנה למסחר ומשרדים במקום תחנת דלק , ראס אל עמוד09/02/2012
ירושליםתוכנית13222בניית שני מבנים מגורים בני 4 קומות , ראס אל עמוד19/12/2011
ירושליםתוכנית13125הקמת בנין מגורים חדש 14 יח"ד , רח' פלורנטין 17, קרית יובל26/09/2011
ירושליםתוכנית13468תוספת יח"ד במגרש מגורים ג'בל מוכבר10/06/2012
ירושליםתוכנית5388/ אהשלמת קומת גג והרחבות יח"ד , רח' סורוצקין 34 , שכ' קומונה31/08/2011
ירושליםתוכנית13532הגדלת זכויות בניה ותוספת קומה ויח"ד לבנין מגורים בראס אל עמוד26/01/2012
נושאאישור פרוטוקול - ועדת משנאישור פרוטוקול
ירושליםתוכנית5039/ אהרחבת יח"ד קיימות ושינוי קווי בנין ברח' רקפת 5 קרית מנחם26/06/2011
ירושליםתוכנית2257/ גתוספת בניה למבנה מוסד קיים ברח' בית וגן 99/ א , בית וגן
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 565רכס חלילים - רח' ברקת 11 - הראל
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 609בית מגורים חד משפחתי רכס חלילים