ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2010008 מתאריך 25/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11211תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה ו - 2 יח"ד חדשות , בית חנינה19/12/2011
ירושליםתוכנית9534הרחבות יח"ד קיימות ע"י תוספת בניה בכל קומות הבנין, גונן, ניתאי הארבלי 42
ירושליםתוכנית11045תוספות בניה להרחבת יח"ד ויחידת דיור חדשה ברח' חפץ חיים 24 , שכ' זכרון משה08/11/2010
ירושליםתוכנית12694יצירת מסגרת תכנונית להכשרת בנין מגורים בן 3 קומות , גבל מוכבר03/11/2011
ירושליםתוכנית11063הכשרת עברת בנייה של בניין בשכונת ראס אל עמוד
ירושליםתוכנית10990רח' בוטמה - בית צפפה
ירושליםתוכנית13218מצפה שלמה - רח' יפו, רוממה, תורה מציון
ירושליםתוכנית13392הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים08/11/2010
ירושליםתוכנית13185/ אתוספת קומה בבנין קיים לשם תוספת 2 יח"ד רח' הטורים 18 , מקור ברוך21/10/2010
ירושליםתוכנית13377הרחבת דירות קיימות ברח' אביר יעקב, אוצר גאונים , נווה יעקב מזרח21/10/2010
ירושליםתוכנית13357הרחבת יח"ד קיימות ברח' סולם יעקב 9 , שכונת רמות .
ירושליםתוכנית13124בניית גג רעפים מחדש לשם הרחבת 4 יח"ד קיימות , רח' דה לה פרגולה , שכונת גילה26/09/2011
ירושליםתוכנית8193/ ארח' אבן שפרוט 19 - רחביה
ירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011
ירושליםתוכנית13530רח' קנאי הגליל מס' 21 - שכ' קטמונים
ירושליםתוכנית13544קנאי הגליל 17 - שכ' קטמונים
תוכנית12632תוספת יח"ד והרחבת יח"ד מאושרות בבית צפפה
ירושליםתוכנית12298/ אבניה חדשה למגורים ראס אל עמוד26/07/2012
ירושליםתוכנית13575תוספות בניה ליח"ד קיימות רח' הסנהדרין 4 , שכונת סנהדריה
ירושליםתוכנית12805/ אהרחבת יחידות דיור קיימות ברח' איסלנד מס' 28 , שכ' קרית מנחם
ירושליםתוכנית12951/ אתוספת 7 יח"ד ו- 2 קומות במגרש מגורים בג'בל אלמקבר25/03/2012
ירושליםתוכנית12046/ אהרחבות דיור רח' צפריירים 15 רמות א'16/05/2012
ירושליםתוכנית13615הריסת בנין קיים והקמת בנין מגורים ומשרדים בשכונת שיח ג'ארח
ירושליםתוכנית13568פינוי ובינוי רח' יצחק שדה 4 - קטמון
ירושליםתוכנית8705/ אראס אל עמוד
ירושליםתוכנית13492בית למגורים ראס אל עמוד11/07/2012
ירושליםתוכנית13639תוספת קומות ותוספת יח"ד ברח' ברוכים 8 , גבעת משה , תל ארזה
ירושליםתוכנית13567תוספת בניה בשכונת אשייח-א-טור22/04/2012
ירושליםתוכנית13698הכשרת בנין קיים ותוספת בניה בשכונת אבו טור
ירושליםתוכנית13697הכשרת בנין קיים ותוספת בניה שכ' אבו טור
ירושליםתוכנית13718תוספת שתי קומות מעל בניין קיים 4 יח"ד , שרפאת - בית צפפה19/12/2011
ירושליםתוכנית5541/ אתוספת 3 יח"ד ו- 2 קומות לבנין מגורים רח' ברכה צפירה , שכ' רמת שרת22/04/2012
ירושליםתוכנית13322הרחבת יח"ד ותוספת קומות רח' מיכלין 1 - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית10390/ בהשלמת קומת גג לשם הרחבות יח"ד בשני בניינים ברח' חיים תורן 7,9 , פסגת זאב05/01/2012
ירושליםתוכנית13334בנין מגורים חדש במקום מבנה לחנויות 11 יח"ד ברח' משה סנה, נוה יעקב01/11/2012
ירושליםתוכנית12078/ אשינוי יעוד שטח לא מתוכנ למגורים. הכשרת 3 בנינים ותוספת 3 קומות סה"כ 4
ירושליםתוכנית5477/ בהסדרת מצב קיים בסינמטק
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 586אבו גוש שינוי יעוד למסחר ותעסוקה
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 523/ אשינוי זכויות בניה בבית פרטי - רח' הדרור 50 מבשרת ציון