ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2010006 מתאריך 15/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9457פרוייקט נאות בית וגן בע"מ, על שטח מגרש האימונים של בית"ר י-ם.רח' שחראי ושמואל.
מטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 992קביעת הנחיות להסדרה ושיקום נופי של מחצבת בית מאיר בגן הלאומי הרי יהודה
מטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ העיבוי היישוב נטף-שינוי יעוד שטח והוספת יח"ד בכל מגרש למגורים. ישוב נטף
מטה יהודהתוכניתמי/ 994פארק "הדרך אל העיר" - אזור יער ההגנה, הרי ירושלים בין אבו גוש וכביש נטף11/07/2012
מטה יהודהתוכניתמי/ 999פארק "הדרך אל העיר"- אזור נחל כסלון.26/07/2012
מטה יהודהתוכניתמי/ 993פארק "הדרך אל העיר" - אזור הר הרוח, בין שורש במערב, כביש נטף ואבו גוש - במזרח,
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
ירושליםתוכנית12886תוספות בניה בכל הקומות לשם הרחבת יח"ד ותוספת קומה רח' אחינועם 16 , סנהדריה
ירושליםתוכנית12266הקמת 3 מבנים חדשים בשער דרום , דרך חברון פינת דרך משה ברעם , תלפיות
ירושלים, מטה יהודה, אורהתוכנית11710כביש אורה משואה
ירושליםתוכנית13672הרחבות יח"ד ותוספת יח"ד במתחם שכ' פאג"י - סנהדריה
ירושליםתוכנית5649/ במשרד מבקר המדינה המלונאות קרית הלאום07/10/2010
ירושליםתוכנית13572רח' אחינועם 12 - שכ' סנהדריה
נושאהסמכת מפקחי הסיירת הירוקההסמכת מפקחי הסיירת הירוקה עפ''י חוק תכנון ובניה (סעיף 257) - מחוז ירושלים
נושאמינוי חבר בועדת המשנה להתמינוי חבר בועדת המשנה להתנגדויות
ירושליםתוכניתתממ/ 1/ 53שדות רחל