ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2010011 מתאריך 27/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 961שמורת טבע ויער הכפירה26/07/2012
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
ירושליםתוכנית8659/ בתוספת אגף למבנה דיור מוגן - רח' אביזוהר 1 - רמת בית הכרם
ירושליםתוכנית13075תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישן
ירושליםתוכנית12836שינוי במתחם כי"ח מערב
ירושליםתוכנית8593/ אהצבת פרגודים לבתי אוכל
בית שמשתוכניתבש/ 186פיתוח והרחבת שכונת מגורים , תוספת 350 יח"ד מדרום לרמת בית שמש03/11/2011
ירושליםנושאשינוי מרחבי תכנון מחוז ירשינוי מרחבי תכנון