ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2010014 מתאריך 07/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 18363אזור תיירות ונופש, עין יעקב
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18575מי בייבי, ירכא22/12/2011
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתסאלם2010 / 002שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים