ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010011 מתאריך 19/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 6671/ 08/ 60שינוי קו בנין וקביעת מרחקים בין בניינים, סכנין
טבריהתוכניתטה/ מק/ 287/ 38שינוי קו בנין , טבריה
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1112איחוד וחלוקה , שינוי הוראות ג/ 13364 ,נצרת
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12185/ 2שינוי קו בנין ותוספת יח"ד ללא תוספת % בניה, עפולה
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 185איחוד וחלוקה בהסכמה,בית הלל07/09/2010
מעלה הגליל, כפר ורדיםתוכניתמג/ מק/ 2009/ 39שינוי קו בנין למתן לגיטימציה לבניה קיימת , כפר הורדים
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 206/ 7החלפת שטחים ע"י איחוד וחלוקה, רח' חבצלת , עפולה
הגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ גל/ מק/ 125ניוד שטחים ללא הגדלה של סה"כ עתודות קרקע, עין חרוד איחוד04/08/2011
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 10חלוקה למגרשים , מזרחי אריה, עין העמק17/11/2010
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 5248/ 367הגדלת תכסית והישוי קו בנין, דבוריה
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 074שינוי הוראות בנייה, חצור הגלילית
מרום הגליל, כלניתתוכניתמה/ מק/ 16546/ 1איחוד וחלוקה, כלנית08/08/2012
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1137שינוי קו בנין, נצרת30/05/2012
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 08/ 41חלוקה בהסכמה, שפרעם
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 12813/ 05שינוי בינוי , מתחם 13 - B, כרמיאל
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1136חלוקה והגדרת קווי בנין.
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 6874/ 23שינוי נקודתי , במגרש 23ב' כעבייה17/11/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 11הסדרת בינוי בנחלה , תל עדשים
יזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתיז/ מק/ 7078/ 11חילופי שטחים חקלאיים ומגורים, עין העמק