ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010012 מתאריך 27/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 8646/ 2צומת הקיוסקים - הרחבת דרך , עפולה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 180/ 6שינוי בקו בנין קדמי , מקלות וניל, עפולה
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 125תכנית בינוי, מגרש 7, ראש פינה
מרום הגליל, טפחותתוכניתמה/ מק/ 4290/ 1חילופי שטחין בין מבני ציבור לכביש קיים , טפחות04/08/2011
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11425/ 1הסדרת בניה בחזית רח' הרב לוי ופתרון חניה, עפולה
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתגמ/ מק/ 3738/ 370מרכז יום לקשיש, מגאר
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11424/ 4שינוי קו בנין, חיה משה, עפולה
נהריהתוכניתגנה/ מק/ 101בית עלמין לנכרים , נהריה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 11שינוי הוראות תכנית , אחוזת ברק
יזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'תוכניתיז/ מק/ 2512/ 01שינוי קווי בנין, חג'אגרה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 16שינוי נקודתי בחלקה, בית לחם הגלילית23/06/2011
שפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 10/ 06שינוי הוראות בדבר קווי בנין, שעב
שפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 10/ 11איחוד וחלוקה ללא הסכמה, כאבול
משגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 3איחוד וחלוקה בהסכמה, יובלים
הגליל העליון, עמיעדתוכניתגע/ מק/ 208הסדרת אזור הכניסה עמיעד
הגליל העליון, דןתוכניתגע/ מק/ 197תכנית פיתוח אזור מסחרי , דפנה
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 51שינוי קווי בנין,שינוי בהוראות בניה, ותוספת זיקת הנאה, יפיע
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 198איחוד וחלוקה בהסכמה , הגדלת מס' יח"ד וצוספת זכויות בניה, משק 62, שדה אליעזר
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 38איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין, עילוט23/06/2011
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ מק/ 6778/ 10/ 2הקטנת קווי בנין, דיר אל אסד
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10139/ 09/ 36הרחבת והסדרת דרך גישה לשכונה מזרחית, נחף23/06/2011
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגע/ מק/ 199איחוד וחלוקה מחדש, ושיני קווי בנין, משק 34, שדה אליעזר
מבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 77שינוי הוראות בניה, כפר כנא04/08/2011