ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2010004 מתאריך 28/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, חברבקשה ועדה מקומיתישובי חבר 2009/ 001בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675
הגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זיתים 2009/ 0037הקמת 2 צימרים בתוך סככה חקלאית קיימת שימוש חורג לשלוש שנים
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2009/ 001דירת מגורים מוצעת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןבקשה ועדה מקומיתעבדון 2008/ 0121לגיטימציה לבית מלאכה וסככה
גבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומיתכפר מנדא 2008/ 0639שימוש חורג לגן לשימוש המסעדה לתקופת חמש שנים
עכובקשה ועדה מקומיתעכו2008 / 0322לגיטימציה לתקרת ביניים בתוך דירה מס' 3 והשינוי בחזית הצפונית
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתמקומי מחוזי2009 / 006סככה חקלאית+מחסן
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתחורפיש 2010/ 001איחוד וחלוקה בהסכמה
הגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 0038בניית סככות לגידול צאן ופיטום בקר מוצעת
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)בקשה ועדה מקומיתטמרה 2010/ 001תוכנית שינויים מדיר צאן מבנה פיטום עגלים
נושאא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 19/10/2010
נושאהפהפסקה
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבבקשה ועדה מקומיתרומת אל הייב 30/ 40הקמת בית מגורים בהתאם לסעיף 137 לחוק התכנון והבנייה
נהריהישות כלליתנ/ נהריה/ 5תוכנית ניקוז געתון
גלילית מחוז צפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2009/ 002דירת מגורים מוצעת 3 קומות