ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010024 מתאריך 01/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 16671איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה17/03/2011
נצרתתוכניתגנ/ 17947הגדלת אזור מגורים ושנוי זכויות בניה, נצרת31/08/2011
עפולהתוכניתגנ/ 18569הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה למבנה מגורים, עפולה23/02/2011