ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010026 מתאריך 22/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 15850שינו יעוד משטח שצ"פ,תעשיה זעירה לשטח ספורט+מגורים והתווית דרך, סח'נין06/08/2012
גבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסור, שפרעםתוכניתג/ 16242מחצבת חנתון
כרמיאלתוכניתגנ/ 17708מרכז מסחרי רמים - תוספת שטח מסחרי, כרמיאל01/11/2012
משגב, לבוןתוכניתגנ/ 18510שינוי הנחיות בניה במגרש 206, לבון