ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות

מס' 2010016 מתאריך 15/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהתוכניתג/ 16771אזור משולב למגורים , חקלאי ותיירות כפרית- ר"ח יצחק שדה, נהריה
עמק הירדן, רבידתוכניתג/ 17766הרחבת אתר למתקנים הנדסיים תחנת ממלח, רביד21/05/2012
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 17878שנוי יעוד מחקלאי למגורים, סמיע15/05/2011
עמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 18060מאגר מים, קיבוץ עין הנצי"ב15/05/2011
עמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 18138רה תכנון שטח "המחנה" והרחבתו, שער הגולן
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18251ביטול חלק מדרך, הרחבת צומת ושנוי קווי בנין, סכנין17/03/2011
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 18375תחנת תדלוק מסחר ומלאכה בכניסה לכפר מנדא
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18603שנוי יעוד קרקע בנחלה מס' 29, שדמות דבורה
מעלה חרמון, מסעדהתוכניתג/ 18950שנוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך ותחנת תדלוק ע"ש ספדי רפיק, מסעדה
הגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 18971נחלה 38, שדמות דבורה
נהריהתוכניתג/ 18972הגדלת זכויות בניה למגורים, רח' פינסקר 5, נהריה
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 18973הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 18978שנויים בהוראות התכנון בחלקות משפ' נעים, תרשיחא
עכותוכניתג/ 19001מגדלי העצמאות למסחר ובריאות, עכו06/08/2012
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 19023שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד עם הנחיות מיוחדות, בית הלל21/05/2012
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתגנ/ 19020שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שדה אליעזר
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 19054כביש גישה הרחבה ג', ראש פינה
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
נושא/קידוח נפט