ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2010013 מתאריך 17/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, עמקהתוכניתג/ 16358קידוח עמקה 1א22/12/2011
גולןתוכניתג/ 18621מתקני מים בצפון רמת הגולן
גולןתוכניתג/ 18752חוות יין בית המכס העליון, רמת הגולן
גולן, קדמת צביתוכניתג/ 18781"קידוח קדמת צבי"
מרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 18811מתחם תיירות, ספסופה
הגליל העליון, נאות מרדכיתוכניתג/ 18829מט"ש נאות מרדכי
הגליל העליון, שמירתוכניתג/ 18953מט"ש שמיר
הגליל העליון, ברעםתוכניתג/ 18952מט"ש ברעם
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 19063מט"ש עמיעד
הגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 19062מט"ש כפר הנשיא
הגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 19061מט"ש משגב עם
נושאפאישור פרוטוקול
נושאהפ11הפסקה
גולןתוכניתג/ 19253מתקני מים בצפון, בריכת תל אביטל 1 ו-2, רמת הגולן
גולןתוכניתג/ 19254מתקני מים בצפון, בריכת מרום הגולן ובריכת אורטל, רמת הגולן