ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010013 מתאריך 03/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 342חלוקת קרקע, טורעאן
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 07החלפת שטחים אזור מבני משק נהלל - לצורך תוספת לולים לחווה מאושרת.02/02/2012
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 7748/ 5איחוד וחלוקה במשולש גילרון , עפולה
הגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 205הסדרת שטח לדרך ביטחון קיימת העוברת במקביל מצפון לכביש 891.10/07/2011
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 12185/ 2שינוי קו בנין ותוספת יח"ד ללא תוספת % בניה, עפולה
לב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ לג/ 9631/ 10/ 14חלוקה בהסכמה , שינוי קו בנין , דיר חנא
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 136שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בניה , ראש פינה
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 7884/ 377שינויקווי בנין, דבוריה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 6113/ 4קניון לב העמק, עפולה
מבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 60שינוי קו בנין, רמת ישי
משגב, יובליםתוכניתמש/ מק/ 12487/ 4איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, יובלים
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתגא/ מק/ 09/ 39שינוי הוראות קווי בנין, כאוכב04/08/2011
כרמיאלתוכניתכר/ מק/ 2361/ 2מתן זיקת התנאה לציבור, אזור תעשיה , כרמיאל
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתמנ/ מק/ 2209מתן לגליזציה למבנה קיים החורג מתכנית, גוש חלב04/08/2011
מרום הגליל, כפר שמאיתוכניתמה/ מק/ 5758/ 2שינוי קו בנין, כפר שמאי
משגבתוכניתמש/ מק/ 6931/ 11שינויקו בנין , צלמון
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 134/ 27שינוי קו בנין, מגרש 123, רובע 2, קצרין
מבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 40הרחבת שטח למבנה ציבור, עילוט
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1154שינוי יעוד ממסחר לשביל , ושינוי הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי וקווי בנין, נצרת
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1127איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי יעודים ללא שינוי בסה"כ שטחים, נצרת28/06/2012
קרית שמונהתוכניתקש/ מק/ 1585איחוד ולוקה, ניוד שטחים , קרית שמונה
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתבבכ/ 6778/ 10/ 41איחוד וחלוקה, שינוי קווי בנין, דיר אל אסד
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ מק/ 12906/ 10/ 19איחוד וחלוקה בהסכמה והקטנת קו בנין, סחנין
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 05הסדרת גבולות , ע" י איחוד וחלוקה , בית לחם הגלילית17/11/2011