ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2010014 מתאריך 12/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחנין28/10/2010
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 10765/ 08/ 25איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נחף
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 6הרחבת שטח למבני ציבור , תמרה
הגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתגת/ מק/ 4477/ 2הסדרת גבולות - כפר זיתים28/12/2011
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 29שינוי הוראות בדבר קווי בנין, טמרה
הגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 119איחוד וחלוקה, ,מוקבילה
מטה אשרתוכניתחא/ מק/ 2008/ 5הקלה בקו בנין , שבי ציון
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 13259/ 7הרחבת מבני ציבור , בי"ס אורט, עפולה
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1125איחוד וחלוקה ללא הסכמה, נצרת
טבריהתוכניתטה/ מק/ 2210/ 1שינוי הוראות הבינוי, גוש 15061 חל 31, טבריה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 302/ 23שינוי הוראות בינוי להוספת קומה, רח' העליה, עפולה
עפולהתוכניתעפ/ מק/ 11188/ 7בינוי במגרש 209, רובע יזרעאל, עפולה
עמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתעמק/ מק/ 22שינוי בהוראות תשתית חשמל, מעלה גלבוע
מרום הגליל, ספסופהתוכניתמה/ מק/ 16295/ 1שינוי קווי בנין והוראות בינוי, ספסופה
הגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ 4405/ 4הסדרת גבולות, שדה אילן17/11/2011
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 160/ 6הרחבת דירות מגורים , קרן היסוד 11, מגדל העמק23/06/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 03אזור תעשיה, קיבוץ גזית
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 16שינוי הוראות קו בנין, טמרה
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1152תכניתאיחוד וחלוקה למגרשים 22+21, ביתהמשפחה הקדושה, נצרת04/08/2011
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 2410מגרש ציבורי, שכ' הזיתים , מעלות04/08/2011
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 3010שינוי קו בנין, רח' הורד , מעלות
טבריהתוכניתטה/ מק/ 12662/ 7שינוי קו בנין, רח/ שטרית , טבריה12/09/2011