ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2011000 מתאריך 06/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומיתמצפה 2009/ 0019תוספת סככה לייבוש + בניית מקום לאחסון זבל ותוספת לרפת
מרום הגליל, כלניתבקשה ועדה מקומיתכלנית 2009/ 109בקשה לשימוש חורג ממבנה דיר למקום אחסנה לטרטורונים ועבודות אלומיניום
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתתמרה 2009/ 001סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2009/ 003יח"ד מוצעת ק-ק סלון, מטבח, ממ"ד, פ.ישיבה, שר', פ.אוכל, 3 חדרי שינה, 2מקלחות, פ
הגליל העליון, דפנהבקשה ועדה מקומיתקיבוץ דפנה 2010/ 004שימוש חורג מאזור חקלאי מיוחד לדייג בחכות בשטח של 1245.20 מ"ר
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2010/ 001מבנה מגורים מוצע+הקלה בקומה וגובה המבנה
מבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 08019שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 27200/ 70010בנין חדש למגורים קוטג' + גדר
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אבקשה ועדה מקומיתכאוכב 2010/ 0150שימוש חורג ל - 3 שנים ממשטח המיועד לחניה ושטח חקלאות למשטח לערימת חומרי חקלאות
הגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זייתים 2010/ 0139מתן לגיטימציה (סככת רפת) בין הרפת לאחסון זבל+מפטמה
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבבקשה ועדה מקומיתרומת הייב 30200/ 80028בנין חדש - יח"ד בקומה א' מעל קומת קרקע
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומיתסולם 27200/ 80001סגירת קומת עמודים
נושאא1אישור פרוטוקול קודם
נושא11ההפסקה
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'ן 19502/ 51אישור תשריט חלוקה בבית ג'ן