ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011001 מתאריך 11/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
צפתתוכניתג/ 17741שנוי יעוד וקווי בנין בגוש 13063 ח' 60, צפת16/07/2012
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 18019שינוי יעוד משצ"פ לדרך משולבת, ראש פינה16/07/2012
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 18016שרותי דרך סביוני הגליל, יסוד המעלה01/12/2011
נצרת עיליתתוכניתגנ/ 18158שכונת בן גוריון, רח' ציפורן 8א', נצרת עילית
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 18501שנוי בדרכים בעקבות פס"ד ובכפוף להסכמה, טובא זנגריה31/08/2011