ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2011002 מתאריך 24/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 10669תחנת משנה שפרעם, שינוי למתאר, שפרעם
הגליל העליון, מחניםתוכניתג/ 13063קבוץ מחניים הוראות בניה
נהריהתוכניתג/ 13533מגורים משולב במסחר, משרדים ושמוש ציבורי
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, טבריה, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 16213יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה21/05/2012
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתגנ/ 17351שכונת הזיתים, הסדרת מגרשים, ראש פינה26/06/2011
צפתתוכניתג/ 17478מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 18171שנוי יעוד קרקע בנחלות מס' 43, 60, חוסן31/08/2011