ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010067 מתאריך 26/12/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים871/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים877/ 10/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תכנית ג'/10715
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים880/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית גנ/17820
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים881/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'851 ו-ג'/10715
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים884/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג'/2213 ו-ג'/7206 ו-ג'/7973
הגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים885/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים886/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/11993