ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2011002 מתאריך 19/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולן, אבני איתןתוכניתג/ 15029חניון נחל , אל - על07/11/2011
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 16855פארק גורן, אטרקציה תיירותית15/05/2011
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתבית ג'אן 2007/ 002דירת מגורים מוצעת
יזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17627מרכז שדה חינוכי, ציפורי
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 18315שמורת רמת דלתון
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18992שנוי יעוד קרקע למתחם פסולת, עין מאהל
גולןתוכניתג/ 19007תחנת שאיבה, צאלון
עכותוכניתג/ 19151פנינת הטיילת, עכו
נושאא2אישור הפרוטוקול הקודם מתאריך 15.12.2010