ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2011002 מתאריך 26/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 7467שנוי יעוד למגורים, ספסופה.
עמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 1351שנוי יעוד מחקלאות לתיירות -פוריה
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 4719תכנית מתאר למוא"ז משגב
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתגנ/ 16826שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 , מג'דל שמס26/06/2011
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18165הרחבת מגרש מגורים ע"ח שצ"פ ודרך משולבת, לגיטימציה למבנים קיימים, כפר כנא05/01/2012
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 18163שינוי בהוראות וזכויות בניה, יקנעם עילית31/08/2011
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18369שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים, בסמת טבעון31/08/2011
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18528הסדרת דרך להולכי רגל, ריינה10/08/2011
נצרתתוכניתג/ 18854שנוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, נצרת
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19066שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושינוי קו בניין, עראבה
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 19091שנוי יעוד ממגורים לשצ"פ ומשצ"פ למגורים ב' והתווית דרך, ג'וליס
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 19134שנוי משצ"פ למגורים, תרשיחא
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 19130הגדלת אחוזי בנייה וקווי בנין במגרש 8, חורפיש
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19204שנוי בהוראות בנייה והצרת דרך, איכסאל
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים