ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010072 מתאריך 18/01/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה261/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גע/מק/200
מטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 10/ 2תוספת בניה לבית מגורים קיים
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 10/ 2בית מגורים חדש
מעלה חרמון, מג'דל שמסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה290/ 10/ 2ערר בגין תכנית מפורטת מג/6/2009
עפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 10/ 2מגרש מכוניות ומבנה יביל לממכר מכוניות