ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010077 מתאריך 13/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים910/ 10/ 2תביעה בגין תכנית גנ/15537
הגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים885/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8100/ 10/ 2ערר בגין תכניות ג/ 1585, ג/ 1313
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8102/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/4826 וג'/16384
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8106/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/3663
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 11/ 2ערר בגין תוכניות ג/4826 , ג/16384