ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010079 מתאריך 23/02/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 10/ 2תכנית שינויים ותוספת מפעל לייצור מוצרי גבס
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 10/ 2לגליזציה לתכנית שינויים
מבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 10/ 2דחיית תשריט החלוקה
יקנעם עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים310/ 10/ 2הסדרת תוכנית בינוי יק/בת/30/9680
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים318/ 10/ 2מסחר במקום דרך ל 3 שנים + שימוש חורג מיועד שאושר למבנה (מזנון במקום מסר קמעוני
עמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 11/ 2שינוי בגובה קירות תומך לבית בשלבי בניה - חליווה חיים בפוריה עלית (בתחום תוכנית
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 11/ 2דיר צאן לבשר בשטח של 500 מ"ר + מתבן בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאי לאיחסון ציוד
הגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 11/ 2בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר קודם קומת קרקע עמודים סגורה למגורים קומה א וקומה ב יח
הגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 11/ 2אי מתן טופס 4
ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה014/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים מהוועדה המקומית גבעות אלונים