ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2011006 מתאריך 30/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 7070תיירות ונופש מועדון הים התיכון, אכזיב
מבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18070שינוי בשימושים המותרים במגרש תעשיה, עילוט13/03/2012
כרמיאלתוכניתגנ/ 18261שינוי זכויות וקווי בניין, רח' סתוונית 11, כרמיאל31/08/2011
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגנ/ 18309איחוד בהסכמה להגדלת כסוי קרקע, העלאת אחוזי בניה והוספת יח"ד, שפרעם01/12/2011
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18447שינוי בהוראות וזכויות בניה, אכסאל01/12/2011
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתגנ/ 18523ביטול קטע מדרך, הגדלת אחוזי בניה ותכסית קרקע, כפר מנדא05/01/2012
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18807שנוי בהוראות וזכויות בניה, אעבלין26/06/2011
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18845שנוי יעוד ממגורים א' למוסדות ציבור ושנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין10/08/2011
כרמיאלתוכניתג/ 19024הגדלת זכויות בנייה, הוספת קומת מרתף ויחידת דיור נפרדת, כרמיאל19/11/2012
כרמיאלתוכניתג/ 19171תוספת זכויות בניה, רח' יסעור 69, כרמיאל19/11/2012
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 19214שינוי יעוד והוראות בניה, שלומי
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 19223חלוקה והסדרה ברח' שוהם ושניר, שכונת סביונים מעלות11/09/2012
נצרתתוכניתג/ 19237שינוי אזור שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור לדרך משולבת, נצרת11/09/2012
נהריהתוכניתג/ 19211הגדלת אחוזי בניה צפיפות ותוספת קומות ברח' סאלד 4 פינת קרן היסוד נהריה21/05/2012
טבריהתוכניתג/ 19250בית כנסת בית אל
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19251שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 19296הקטת קווי בניה והגדלת אחוזי בניה, שפרעם13/03/2012
נצרת עיליתתוכניתג/ 19272שינוי יעוד קרקע גן ילדין גפן נצרת עילית
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים