ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010082 מתאריך 08/03/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 10/ 2ערר על היתר בניה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר קודם - בנית מאגר מים בק . מרתף ומעליה שתי קומות .
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
הגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה019/ 11/ 2תוכנית מפורטת גת / מק / 4405 / 4
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 11/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17511/13 /מ
הגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה024/ 11/ 2תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4405/ 4
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי (קוטג'ים) שתי קומות
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 11/ 2תשריט חלוקה ח-91/10
הגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה026/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
הגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה029/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 11/ 2תוספת לבית קיים ובניית חניה וממ"ד