ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2011004 מתאריך 13/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, מכמניםתוכניתג/ במ/ 298מצפה מכמנים, שינוי לתכנית ג / 4390 , מרחבי תכנון מקומי - מחוזי ו-משגב.15/03/1996
הגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
עמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 15899שמורת טבע , תל סהרון14/06/2012
קצריןתוכניתגנ/ 17959מיתקנים הנדסיים, קצרין
קצריןתוכניתג/ 18201יער קצרין
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 18973הרחבת בית אריזה פרי פסגות, קיבוץ יפתח
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19029מכון טיהור שפכים יקנעם
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 19079שינוי יעוד קרקע מחקלאי - למבנה משק בטורעאן
נושא235ה פ ס ק ה
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19183הקמת אזור מגורים ואזור תעסוקה, פקיעין
משגב, שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 19201בית אריזה פקעות, יודפת
מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 19209קידוח מי שתיה אבן מנחם 2
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 19240החוויה הגלילית מרכז לימודי ואירוח ביבניאל
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 19260נחל עיון
נושאמחוז-צפון(4)אישור פרוטקולים