ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010089 מתאריך 12/04/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כרמיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 10/ 2הריסת מבנה קיים+הקמת תחנת דלק
משגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' 1/14182
טבריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 11/ 2דיון בהתנגדות
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 11/ 2מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי + חממה בשטח 990 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 330 מ"ר
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 11/ 2בית מגורים משותף
שפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 11/ 2סככה חקלאית לסוכך על תוצרת חקלאית בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאילאיחסון ציוד חקל