ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מס' 2011004 מתאריך 13/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8048שנוי יעוד לחוות לולים, כפר יהושע
הגלבוע, הגילבוע, אדיריםתוכניתג/ 13844הרחבת מושב אדירים
מרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 16895שכונת חילים משוחררים - ריחניאה14/06/2012
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבתוכניתג/ 17122ככר צפון מזרחית, רומת אל הייב
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 17287יער הגלבוע , גלבוע
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 18229שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב', צפון מזרח נחף16/07/2012
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 18234תכנית מתאר יאנוח - גת
מרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 18380תכנית מתאר רמת לבנים07/11/2011
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתגנ/ 18448הרחבת זכויות בניה במגרש, מגדל
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18643שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתסאלם2010 / 002שימוש חורג משטח חקלאי לגן אירועים
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 18858הרחבת שכונה מערבית, כפר מנדא
נצרתתוכניתג/ 18951שינוי בהוראות תכנית מתאר - נצרת01/12/2011
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 19033שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, בועניה נוג'ידאת
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 19132שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מג'דל שמס
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
הגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זייתים 2010/ 0139מתן לגיטימציה (סככת רפת) בין הרפת לאחסון זבל+מפטמה