ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל

מס' 2011007 מתאריך 15/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 14944אתר כרייה, אבן ושיש, ג'ת05/01/2012
עמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 15899שמורת טבע , תל סהרון14/06/2012
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 16657מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס07/11/2011
הגליל העליוןתוכניתג/ 18097מאגר גומא01/12/2011
גולןתוכניתג/ 18142בריכת פיבודי של מי גולן06/08/2012
גולןתוכניתג/ 18404חאן גולן
מעלה הגלילבקשה ועדה מקומיתעין יעקב2005 / 0300שימוש חורג (לול עופות)
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומיתעין יעקב 2009/ 560שימוש חורג (לול עופות)
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 19183הקמת אזור מגורים ואזור תעסוקה, פקיעין
נושא.פרוטוקולאישור פרוטוקול מיום 29/12/2011
נושא/קידוח נפט
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 19260נחל עיון
עמק המעיינותבקשה ועדה מקומית005/ 2011גשר נהר הירדן