ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2011008 מתאריך 26/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, משגב עםתוכניתגע/ מק/ 191איחוד וחלוקה, משגב עם12/09/2011
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1135איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות התכנית, נצרת
הגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 168החלפת שטחים על ידי איחוד וחלוקה, אזור תעשיה רם און
טבריהתוכניתטה/ מק/ 12662/ 7שינוי קו בנין, רח/ שטרית , טבריה12/09/2011
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתגמ/ מק/ 5835/ 383שינוי קו בנין , אום אל גאנם שיבלי
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 5473/ 01איחוד וחלוקה ללא הסכמה , למתן פתרון בין גבולות נחלות 14, 15, 91 . כפר יהושע17/11/2011
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתגמ/ מק/ 2406/ 388הקטנת קו בנין, כפר מסר11/12/2011
מבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 42שינוי הוראות בניה, משהד
גולן, חספיןתוכניתגו/ מק/ 11574/ 02איחוד וחלוקה בהסכמה, מדרשת הגולן, חיספין
משגבתוכניתמש/ מק/ 6717/ 1מטווח הר אחים08/08/2012
יקנעם עיליתתוכניתיק/ מק/ גבמ/ 55/ 01גבעת קירה , מתחם 1, יוקנעם עילית
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 04שינוי קו בנין והגדלת תכסית , היוגב17/11/2011
הגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתגע/ מק/ 223איחוד וחלוקה בהסכמה, בית הלל28/12/2011
הגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתגמ/ מק/ 13274/ 393שינוי חלוקת שטחי בניה , שכונה מערבית , בועינה - נוגי'דאת
עכותוכניתעכ/ מק/ 23שינוי הוראות בניה למתחם ICON CITY , נווה ספיר, עכו11/12/2011
טבריהתוכניתטה/ מק/ 287/ 46שינוי קו בנין וקביעת גובה מקס' מעל מפלס הכביש, טבריה
מגדל העמקתוכניתמה/ מק/ 9534/ 1שינוי בקו בנין , האריזה 2, מגדל העמק
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתבבכ/ מק/ 6775/ 10/ 14שינוי קו בנין, נחף10/10/2011
יזרעאלים, זרזירתוכניתיז/ מק/ 12938/ 06הסדרת קווי בנין , מגרש 716, זרזיר17/11/2011
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 11/ 21הוספת שימושים בחזית בנין, המיועד למגורים, ושינוי קו בנין, שפרעם12/09/2011
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 09/ 35חלוקה ללא הסכמה, והקטנת קו בנין ושטח מגרש מינימלי, שפרעם22/02/2012
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתגמ/ מק/ 13656/ 395שינוי תכנית בינוי לתחנת תידלוק, עילבון18/10/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 2562/ 02הגדרת זכויות בניה לאזור מגירם וקביעת הוראות בינוי, כפר החורש28/06/2012
יזרעאלים, מגידותוכניתיז/ מק/ 12412/ 04שינוי קוו בנין, קיבוץ מגידו13/09/2012
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתגא/ מק/ 11/ 4הקטנת קו בנין, שפרעם17/11/2011
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 075שינוי קו בנין, מגרש 10, חצור הגלילית16/01/2012
מבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 55שינוי הוראות בניה, יפיע
מטה אשר, בית העמקתוכניתחא/ מק/ 2010/ 24איחוד וחלוקה בהסכמה, בית העמק
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 10/ 46הקטנת קו בנין , והגדלת תכסית קרקע , עראבה17/11/2011
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קווי בניןו וגודל מגרש מינימלי, עין מאהל28/12/2011
משגב, צוריתתוכניתמש/ מק/ 5357/ 8שינוי קו בנין, מגרש 575, צורית17/11/2011
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 06שינוי בהוראות קווי בנין, תמרה
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 02שינוי גיאומטרי של תחום מגורים, שיוי קו בניןצידי , בית שערים28/12/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 04הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון22/02/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתמג/ מק/ 2009/ 42איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 85- 82, שתולה28/06/2012