ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה

מס' 2011005 מתאריך 14/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2009/ 001גדר רשת
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןבקשה ועדה מקומיתתמרה 2009/ 001סככה חקלאית לאיחסון ירקות ומחסן חקלאי לאיחסון כלים
עמק המעיינות, ירדנהבקשה ועדה מקומיתירדנה 2010/ 0223מחסן חקלאי
מעלה חרמון, בוקעאתהבקשה ועדה מקומיתבוקעתא/ 002/ 2011עיבוד משטח אספלט להעמדת מיכלי תפוחים וגדר.