ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010101 מתאריך 28/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יקנעם עילית, מבוא העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה140/ 10/ 2הרחבת בית קברות יוקנעם עילית
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג מתעשיה לאולמות אירועים
נצרת עיליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג מתעשיה לאולמות אירועים
הגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 11/ 2הקטנת מחסן
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 11/ 2בקשה להיתר לבניית בית לבן ממשיך
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 11/ 2הקמת סככה לציוד חקלאי
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
הגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 11/ 2תכנית שיוניים