ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010104 מתאריך 12/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה091/ 07/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
הגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 11/ 2בקשה לשימוש חורג לחנות
הגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך שלושה חודשים ע"י ועדה המקומית