ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות

מס' 2011012 מתאריך 08/08/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, חוסנייהתוכניתגנ/ 18511הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין, חוסניה22/08/2012
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18712שנוי יעוד מתיירות למגורים א', רמת ישי
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 18866שנוי יעוד קרקע בנחלה 59, מושב יערה21/05/2012
נהריהתוכניתג/ 19028מגורים ברחוב חניתה 8, נהריה22/12/2011
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19448תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין11/09/2012
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19463שינוי תוואי דרכים עילוט
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 19461שינוי וביטול תוואי דרך מאושרת עפ"י תכנית ג/ 912, גוש חלב
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19481שינוי בהוראות וזכויות בניה, עין מאהל01/11/2012
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19491שינוי בשימושים של התכנית, יפיע
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19511הגדלת אחוזי בניה , מס' קומות וגובה הבנין, תכסית קרקע ושינוי קווי בנין, סכנין22/08/2012