ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010105 מתאריך 19/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 10/ 2הקמת מגרש לאיסוף גרוטאות+גידור+סככה+מבנה משרדים בן 2 קומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 10/ 2תוספת חניה ושימוש חורג ממגורים למשרד ומרפאה
לב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 11/ 2בניין מוצע לתעשייה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים
צפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 11/ 2בניה חדשה
גבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 11/ 2קוטג ק"ק וק"א וממ"ד וגדר בטון
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 11/ 2בנין מגורים 12 יח"ד
קרית שמונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 11/ 2הצבת אנטנות תקשורת
הגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 11/ 2תוספת לקומת מרתף+ לגיטימציה למגורים בקומת קרקע וקומה א'
נצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך חודשים
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 11/ 22 בתי מגורים קומת קרקע+ 4 סה"כ 17 יח"ד
הגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 11/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאית על גג קיים