ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון

מס' 2011009 מתאריך 19/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 090שינוי קו בניין , ראש פינה17/11/2011
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 12816/ 5איחוד וחלוקה תעשיה 78-75, קצרין16/01/2012
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ גל/ מק/ 135תכנית חלוקה בהסכמה, טמרה12/09/2011
הגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ גל/ מק/ 124איחוד וחלוקה למגרשים ,, מוקבליה
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 8584/ 379הקטנת קו בנין וגודל מגרש , טורען17/11/2011
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 12816/ 6שינוי קו בנין והגדלת תכסית, אזור תעשיה, קצרין
טבריהתוכניתטה/ מק/ 7057/ 1שינוי קו בנין, טבריה17/11/2011
טבריהתוכניתטה/ מק/ 10484/ 7שינוי קווי בנין, טבריה22/02/2012
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתגמ/ מק/ 8584/ 381איחוד וחלוקה ללא הסכמה, טורען28/12/2011
הגליל המזרחי, דבוריהתוכניתגמ/ מק/ 5248/ 382שינו קו בנין קדמי 22, דבוריה17/11/2011
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 04שינוי קווי בנין , הקלה בתכסית תוספת יח"ד , מנשיה זבדה28/12/2011
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 2464/ 080שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה בהסכמה, חצור הגלילית28/12/2011
הגליל העליון, עמיעדתוכניתגע/ מק/ 211שרותי דרך, צומת עמיעד
שפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 20שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתמנ/ מק/ 1011שינוי קוו בניין , תרשיחא11/12/2011
טבריהתוכניתטה/ מק/ 17201/ 1שינוי בקווי בנין,מתחם "ביג" טבריה16/01/2012
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתגע/ מק/ 209הרחבה קהילתית , כחל10/05/2012
הגליל העליון, כפר בלוםתוכניתגע/ מק/ 222איחוד וחלוקה מחדש של אזור מבני משק, לצורך בניית לולים, כפר בלום04/11/2012
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 11499/ 1הרחבת דרך צומת כניסה, קצרין27/10/2011
קצריןתוכניתקצ/ מק/ 12816/ 7איחוד וחלוקה מחדש במגרשים לתעשיה ושינוי בהוראות בינוי וקווי בניה , קצרין01/05/2012
הגליל העליון, סאסאתוכניתגע/ מק/ 231שינוי קו בנין, סאסא28/12/2011
נצרתתוכניתנצ/ מק/ 1157שינוי קו בנין, נצרת04/11/2012
הגליל העליון, דפנהתוכניתגע/ מק/ 230שינוי קו בנין, קיבוץ פדנה28/12/2011
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ מק/ 12907/ 10/ 36תכנית מפורטת לחלוקה בהסכמה והקטנת קווי בנייה-עראבה10/05/2012