ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון

מס' 2010106 מתאריך 24/07/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8101/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג'851,ג/במ/103,ג'/10715
נהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים824/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/851 , ג/במ/103 , ג/10715
מעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים825/ 11/ 2ערר בגין תוכניות ג/4826 , ג/16384
מבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 11/ 2ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
מבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים827/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6028
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים829/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/3699, ג/6766
הגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 11/ 2היטל השבחה בגין תןכניות ג/3699, ג/6766